Previous Next

Školský turnaj

V rámci prípravy na majstrovstvá SR žiakov sa uskutočnil školský turnaj. V ňom p. učiteľ P. Uličný hodnotil loptovú techniku a tiež sa hralo vo všetkých troch disciplínach - trojice, dvojice aj singel. Výsledky - mladší žiaci: 1. J. Gejguš 8 b., 2. C. Chocholatý 7 b., 3. K. Podracký 6 b. Starší žiaci: 1. F. Apiar 11 b., 2. M. Tatár 9 b., 3. M. Brhlík 8 b.

Search