Previous Next

Združenie rekreačných športov Moravany (okr. Michalovce) usporiadalo v sobotu 27.8. už V. ročník nohejbalového turnaja trojíc o Pohár Ondavskej doliny. Turnaja sa zúčastnili štyri trojice, keď družstvo Tušíc sa na poslednú chvíľu ospravedlnilo. Konečné poradie: 1. Rakovec n/O., 2. NK Zalužice, 3. Horovce, 4. Moravany.

Previous Next

V Sliači sa 6. augusta uskutočnili majstrovstvá SR v trojdopadovom nohejbale. Ich organizátorom bol NK Dobrá Niva. Podujatia sa zúčastnila aj naša trojica - G. Viňanský, J. Strišovský a M. Kočiš, ktorá súťažila v kategórií "veteránov" - t.j. hráčov nad 50 rokov. Aj keď niektoré sety sme odohrali vyrovnane, tak nakoniec skončili v prospech súperov. Kladom bolo, že sme sa stretli nielen so "starými pánmi" z celého Slovensk, ale aj s mnohými ďalšími zanietencami tejto krásnej hry. Podujatia sa totiž zúčastnilo až 30 družstiev (!!!), ktoré hrali v troch kategóriách - veteráni, žiaci a dospelí. Konečné výsledky: veteráni - 1. Martin, 2. Chrenovec-Brusno, žiaci - 1. Vrbové, dospelí - 1. Revúca, 2. Tornaľa.

Previous Next

Záverečný deň nášho mládežníckeho kempu bol 17. augusta. Zúčastnílo sa ho 9 hráčov, u ktorých bolo jednoznačne vidieť zlepšenie oproti začiatku (10.8.). Ak hráči budú takto trénovať ďalej, tak úspechy sa určite dostavia. Prvé tri dni viedol kemp p. uč. Peter Uličný a ďalšie tri dni p. uč. Beáta Hrehovčíková. Konečné poradie - starší žiaci: 1. Rasťo Dido - 47 b., 2. Matúš Brhlík - 34 b., 3. Patrik Kora - 33 b., 4. Filip Apiar - 32 b., 5. M. Bánom - 23 b. Mladší žiaci: 1. Janík Gejguš - 39 b., 2. Peťko Gejguš - 28 b., 3. Vladko Joni - 26 b

Previous Next

V dňoch 10.-17. augusta uskutoční nohejbalový klub v spolupráci so ZŠsMŠ Zalužice mládežnícky kemp. Veríme, že to bude podobne ako v minulom roku úspešné podujatie. Každý deň v čase od 08,00 do 12,00 hod. budú môcť mládežníci zdokonaľovať sa v nohejbale, ale zároveň zažiť pekné chvíle aj pri iných hrách. Poplatok za kemp je 10.-€ (desať) a v tom je zahrnutý aj každodenný obed v školskej jedálni. Prihlásiť sa treba u p. riaditeľa - M. Danočka alebo p. učiteľa P. Uličného najneskôr v utorok 9.8.. Tešíme sa na Vás!

Search