Previous Next

V sobotu 30.6. sa v Humennom uskutočnil tradičný turnaj trojíc (XI. ročník) a po ňom aj "nový" turnaj dvojíc. Náš klub reprezentovali P. Kočiš, J. Baka a S. Novák, ktorí obsadili tretie miesto tak v trojiciach (1. KAC Košice, 2. ŠK Humenné) ako aj v dvojiciach (1. ŠK Humenné, 2. KAC Košice).

Najbližší (aj záverečný) júlový tréning bude vo štvrtok 5.7. od 16,30 hod.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a nevedie k uzavretiu zmluvy. Predbežná cenová ponuka bude výhradne slúžiť k určenie predpokladanej hodnoty zákazky a nemôže byť použitá na žiadny iný účel. Záujemca nebude svojou cenovou ponukou žiadnym spôsobom viazaný. Výzva na predkladanie ponúk – UPHZ 

Previous Next

Záver školského roka priniesol aj vyhodnotenie žiakov, ktorí navštevovali nohejbalový krúžok v druhom polroku pod vedením p. učiteľa P. Uličného, ktorému pomáhala aj R. Gejgušová. Ocenení - starší žiaci: 1. P. Tatár, 2. M. Hoľan, 3. F. Baran, mladší žiaci: 1. F. Apiar, 2. M. Brhlík, 3. M. Bánom, začínajúci žiaci: 1. M. Tatár, 2. J. Vaceľ, 3. Š. Vaceľ. Veríme, že z niektorých z nich vyrastú dobrí nohejbalisti a možno aj budúci reprezentanti.

Previous Next

Už 14. ročník turnaja trojíc "Hanzo Cup" sa uskutočnil 23.6. v Bystrom. Na podujatie sme boli pozvaní naposledy v roku 2009, kedy sme zvíťazili. Po rokoch sa nám to podarilo opäť a to v zostave: P. Uličný, L. Apiar, M. Hoľan a P. Tatár. Konečné poradie: 1. NK Zalužice, 2. Ťahanovce, 3. NK7 Trstené p/H., 4. Prešov, 5. Inna Vranov, 6. Remeniny, 7. Bardejov, 8. LFC Hlinné, 9. Zborov, 10. Hanzo team.

© 2017 NK Zalužice. All Rights Reserved. Designe by www.oknet.sk

Search