Previous Next

Už tento víkend sa v zalužickej telocvični uskutoční 26. ročník tradičného nohejbalového turnaja pod názvom "Memoriál". V sobotu 28.8. sa bude hrať disciplína dvojíc a v nedeľu 29.8. jednotlivci. Začiatok je po obidva dni o 09,00 hod.

Previous Next

Druhým a tretím dňom (19.-20.8.) pokračoval kemp mládeže. Na konci podujatia nechýbalo vyhodnotenie a ocenenie najlepších. Medzi staršími to boli P. Tatár a M. Kuru a medzi mladšími F. Apiar a M. Brhlík. Foto z týchto dní tohoto vydareného podujatia, ktoré organizoval náš klub v spolupráci so ZŠsMŠ Zalužice.

Previous Next

V dňoch 18.-20. augusta (streda - piatok) sa koná nohejbalový kemp mládeže. Jeho usporiadateľom je náš klub v spolupráci so ZŠsMŠ Zalužice. Zabezpečený je tréningový proces, občerstvenie aj obed. Kemp je bezplatný (. . . výdavky hradí klub - NK Zalužice). Bližšie informácie - p. Peter Uličný 0915 357 110 prípadne p. Beáta Hrehovčíková. Príďte sa pozrieť prípadne si aj zašportovať. Foto je z prvého dňa v školskej telocvični.

Search