Previous Next

Agilný NK Belá n/Cir. bol 4.8. poriadateľom turnaja dvojíc. Zúčastnilo sa ho 8 družstiev a medzi nimi aj naši - P. Uličný a L. Apiar. Po nešťastnej semifinálovej prehre s Humenným skončili nakoniec na 3. mieste. Z našich hráčov sa podujatia zúčastnil aj P. Tatár, ktorý hral s P. Dzurovejom ml., keďže mu neprišiel spoluhráč. Na turnaj neprišla ani ďalšia naša sľúbená dvojica, čo nerobí dobré meno klubu!

Previous Next

Záver školského roka priniesol aj vyhodnotenie žiakov, ktorí navštevovali nohejbalový krúžok v druhom polroku pod vedením p. učiteľa P. Uličného, ktorému pomáhala aj R. Gejgušová. Ocenení - starší žiaci: 1. P. Tatár, 2. M. Hoľan, 3. F. Baran, mladší žiaci: 1. F. Apiar, 2. M. Brhlík, 3. M. Bánom, začínajúci žiaci: 1. M. Tatár, 2. J. Vaceľ, 3. Š. Vaceľ. Veríme, že z niektorých z nich vyrastú dobrí nohejbalisti a možno aj budúci reprezentanti.

Previous Next

V sobotu 30.6. sa v Humennom uskutočnil tradičný turnaj trojíc (XI. ročník) a po ňom aj "nový" turnaj dvojíc. Náš klub reprezentovali P. Kočiš, J. Baka a S. Novák, ktorí obsadili tretie miesto tak v trojiciach (1. KAC Košice, 2. ŠK Humenné) ako aj v dvojiciach (1. ŠK Humenné, 2. KAC Košice).

Najbližší (aj záverečný) júlový tréning bude vo štvrtok 5.7. od 16,30 hod.

Výzva na predkladanie cenovej ponuky slúži na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a nevedie k uzavretiu zmluvy. Predbežná cenová ponuka bude výhradne slúžiť k určenie predpokladanej hodnoty zákazky a nemôže byť použitá na žiadny iný účel. Záujemca nebude svojou cenovou ponukou žiadnym spôsobom viazaný. Výzva na predkladanie ponúk – UPHZ 

© 2017 NK Zalužice. All Rights Reserved. Designe by www.oknet.sk

Search