Previous Next

Výročná členská schôdza nášho klubu bude v utorok 9.1. od 17,30 hod. v priestoroch ZŠsMŠ Zalužice. Pred tým ale bude riadny tréning a to už od 15,30 hod. Príďte, čakáme Vás! Foto je z prvého novoročného tréningu (hore zľava - Marián Kotus, Peter Uličný, Zuzana Viňanská, Gabriel Viňanský, Pavol Béreš, dole zľava - Patrik Kočiš, Samuel Novák, Ján Feterik, Miroslav Hoľan).

Previous Next

Záverečný tohoročný tréning sa uskutočnil 28.12.201ý. Napriek "vianočnej" atmosfére si prítomní "schuti" zahrali. Najbližší ďalší tréning bude "až" v novom roku - výnimočne v stredu 3.1.2018 o 16:00 hod.

Nohejbalový klub praje do nového roku všetko "NAJ" všetkým svojim členom a hlavne tím, ktorí sú v súčastnosti v zahraničí (M. Frič, L. Apiar, S. Kohani a "na krátko" aj J. Baka).

Previous Next

V Zalužiciach sa 1.12. uskutočnil žiacky turnaj. Súťažilo 6 trojíc.

Konečné poradie:

1. Zalužice (M. Hoľan, P. Tatár, S. Baran)

2. ÚTM Trebišov (J. Jansa, J. Takač, D. Toma)

3. Zalužice B (Horváth, Kuru, Dido)

4. GĽŠ Michalovce (Špak, Ivančo, Hospodár)

5. ÚTM Trebišov B

6. Zalužice C 

Tréningy dospelých v decembri budú v dňoch:

Utorok - od 16, 30 hod.

Štvrtok - od 17, 30 hod.

© 2017 NK Zalužice. All Rights Reserved. Designe by www.oknet.sk

Search