Previous Next

Posledný deň v škole - 22.12. sa pod "taktovkou" p. učiteľa P. Uličného uskutočnil turnaj najmladších nohejbalistov, ktorého sa zúčastnilo spolu 12 žiakov. Tí súťažili v dvoch kategóriach. V 1. kategórii bolo poradie: 1. Sebastián Baran, 2. Miloš Dzvoník, 3. Marek Kuru. V 2. kategórii - 1. Matúš Brhlík, 2.-3. Nikolas Kereštan a Michal Bánom. Najlepší boli aj ocenení.

Previous Next

V sobotu 7.1. sa uskutočnil III. roč. novoročného turnaja dvojíc vo Svidníku. Jeho usporiadateľom bol ŠŠK NO Centrál a tiež ROKA, o.z. Zúčastnilo sa ho 10 dvojíc. Medzi nimi aj dve naše, ktorým sa turnaj vydaril. Dvojica P. Uličný a D. Rimko obsadila 1. miesto a G. Viňanský a M. Jakub skončili na 3. mieste. Na 2. mieste skončili R. a J. Paňkovci zo Svidníka.

Previous Next

V sobotu 10.12. nohejbalisti športovali aj schôdzovali. Od 12,00 hod bol v telocvični ZŠsMŠ klubový turnaj, ktorého sa zúčastnili všetky vekové aj výkonnostné kategórie hráčov NK. Naviac vyhratých setov mali - P. Uličný, D. Rimko a M. Apiar. Od 16,00 hod sa potom konala v komunitnom centre výročná členská schôdza klubu, na ktorej bol podrobne vyhodnotený rok 2016 a boli naznačené ciele na nový rok.

© 2017 NK Zalužice. All Rights Reserved. Designe by www.oknet.sk

Search