Teams

NK Zalužice

november ´75 – vznik oddielu, prvá schôdza v starej škole v bývalých Veľkých Zalužiciach február ´76 – účasť na prvom turnaji v Košiciach /Vojník,...

Belá nad Cirochou

Belá nad Cirochou

Ťahanovce

Ťahanovce 

Michalovce

Michalovce 

Sobrance

Sobrance 

© 2017 NK Zalužice. All Rights Reserved. Designe by www.oknet.sk

Search