Previous Next

Malý "Memoriál"

Malý klubový "Memoriál"sa uskutoční v sobotu 8. augusta od 09,00 hod v telocvični ZŠsMŠ Zalužice. Je to tréningovo-turnajové podujatie pre členov a priateľov nášho klubu - bez rozdielu veku, pohlavia či výkonnosti. Niekoľko foto z minuloročného podujatia, ktoré je určené pre všetkých (aj nových) záujemcov o tento šport.

Search