Previous Next

Už 21. ročník podujatia pod názvom "Memoriál" sa uskutočnil 28.8. na Zempl. Šírave. Zúčastnilo sa ho 10 dvojíc v "rekreačnej" kategórii (a 10 jednotlivcov) a  vo "výkonnostnej" kategórii 7 dvojíc (a 6 jednotlivcov). Víťazi jednotlivých kategórií: Š. Dunaj, P. Šimon (Belá n/Cir.), J. Brutovský, L. Stupák (Vsetín),  L. Stupák a P. Šimon. Z nášho klubu hrali: P. Uličný, M. Verdžák, L. Apiar, V. Vasovčák, S. Kohani a J. Brinzik.

Nohejbal – Memoriál

Už XXI. ročník podujatia pod názvom "Memoriál" pripravuje Nohejbalový klub Zalužice v nedeľu 28.8. Toto podujatie sa uskutočnilo po prvýkrát v roku 1996 a odvtedy sa koná každý rok ako spomienka na bývalých zalužických nohejbalistov.

Propozície - Memoriál - ROK 2016

Search