Previous Next

Z histórie ... (1980-97)

Z histórie klubu ...

1 9 8 1 - 1 9 8 2

V týchto rokoch Zalužice nehrali žiadnu nohejbalovú súťaž, pretože viacerí hráči už študovali na vysokých školách alebo absolvovali povinnú základnú vojenskú službu. Oficiálne hrali len dvaja – Ján Dzurina bol v tom čase na VŠ v Košiciach a na hosťovaní hral v Mladosti Košice a Gabriel Viňanský študoval v Prešove a hosťoval vo VTJ Letisko Prešov.

1 9 8 3

V tomto roku sa opäť ,,oživila“ činnosť nohejbalového oddielu v Zalužiciach a súťažili sme.

Okresné majstrovstvá /1. Slávia DPaM Sobrance 2. NsP Sobrance 3. Zalužice/

 1 9 8 4

Okr. majstrovstvá /1. Zalužice 2. Slávia DPaM Sobrance 3. Slávia DPaM Sobrance B/ - týmto víťazstvom sme získali právo účasti v kvalifikácii o postup do Krajskej súťaže/

1 9 8 5

9. február – kvalifikácia o postup do Krajskej súťaže: Zalužice – Smolník 4:4 /hralo sa v Košiciach a postúpili sme lepším pomerom setov/. Ako nováčik súťaže sme však nestačili na silnejšie mužstvá a zachránili sme sa preto, lebo v priebehu súťaže odstúpilo mužstvo VVLŠ Košice

Hrali sa aj Okresné majstrovstvá /1. NsP Sobrance 2. Zalužice B 3. Slávia DPaM Sobrance/

1 9 8 6

Krajská súťaž /1. Svidník 2. Zalužice 3. Zborov 4. VLU Prešov 5. Sobrance 6. Lesy Kríže/   Naše mužstvo hralo v zostave: Gabriel Viňanský, Peter Vall, Ján Jasovský, Ján Dzurina, Jozef Jakub, Milan Hajduk

1 9 8 7

Krajská súťaž – muži  /1. Zalužice 2. Kríže 3. Sobrance 4. Štós 5. VLU Prešov 6. Niž. Kamenica/

Dorast: Krajská súťaž – zemplínska skupina /1. Humenné 2. Močarany 3. Sobrance 4. Zalužice/

Okresné majstrovstvá: /1. Fekišovce 2. Zalužice B 3. Poz. stavby Michalovce /štartovalo 8 družstiev/

1 9 8 8 - 1 9 9 7

Víťazstvo v krajskej súťaži a postup do krajských majstrovstiev však nemalo tu najsprávnejšiu podobu. Napriek vzornej reprezentácii vlastnej obce či materskej telovýchovnej jednoty nenašli nohejbalisti veľa pochopenia pre podporu a pomoc. Preto sa rozhodli pre ,,prestup“. Naskytla sa možnosť vytvoriť samostatnú TJ pri Okresnej správe cestovného ruchu Michalovce so sídlom na Zemplín. Šírave (. . . viacerí hráči tu boli totiž vtedy zamestnaní). Tak sme si vlastne našli nové športové pôsobisko (a na tú dobu aj veľmi kvalitné ihrisko s umelohmotným povrchom ). Na čele klubu „stál“ v tomto období Ján Jasovský, ktorý mal veľkú zásluhu na jeho dobrom fungovaní.

Tu hrali nohejbalisti celé desaťročie. Vystriedali veľmi úspešné sezóny (muži: rok´91 – 3. miesto za Cassoviou Košice a Družstevnou p/Hor., rok ´92 – 4. miesto za Družstevnou p/Hor., DPMK B a Humenným, ženy: rok´97 – striebro a bronz z M-SR trojíc a dvojíc) s nevydarenými (r.´93 a r.´95 – obsadili až 9 m. v kraj. majstrovstvách!). Tu hrali s takými mužstvami, ktoré neskôr pôsobili (či dodnes pôsobia) v I. SNL – DPMK Košice, Šaca, Humenné, Poprad, Svidník.

Spoločenské zmeny však spôsobili zánik štátnej organizácie OSCR Michalovce. Aj keď isté obdobie ešte nohejbalisti hrali pod touto „hlavičkou“, tak začiatkom roku 1998 sa rozhodli zmeniť názov na TJ Nohejbalový klub Zalužice. Dali si to potvrdiť aj na ministerstve vnútra SR a tak sa po rokoch opäť teda vrátili tam, kde kedysi začínali!

 

© 2017 NK Zalužice. All Rights Reserved. Designe by www.oknet.sk

Search