Previous Next

Obec Zalužice všeobecne

Prvá písomná správa o obci Zalužice je z roku 1249. Z obsahu listín – dedičného vzťahu, ako aj archaického názvu vyplýva, že obec jestvovala aspoň niekoľko desaťročí už pred týmto rokom. Základom jej názvu je slovo luh, označujúce rovinatý, často zamokrený les. Koncovka – ice dosvedčuje, že patrí k starobylým sídliskám. 

Prítomnosť človeka v tejto oblasti dokumentujú archeologické náleziská na rôznych miestach chotára, pričom jedným z najvýznamnejších boli odkryté jamkové a urnové žiarové hroby. Obec leží na Východoslovenskej nížine vo výške 125 m n.m. v srdci Zemplína – 3 km od Michaloviec. Počet obyvateľov v súčasnosti je 1.144. V obci sa nachádza kostol sv. Petra a Pavla i kostol sv. Trojice. V súčasnosti sa ukončuje výstavba 12 triednej základnej školy.

 

Erb obce – po dvojradovej zelenej trávnatej pažiti je kráčajúci čierny býk s červenými rohami a kopytami.

Tags: ,

Search